SPL

uitleg

doelstelling regeling

In 2013 ontving Stichting Popmuziek Limburg de ‘Jan Smeets Award’ uit handen van festivaldirecteur Jan Smeets van Pinkpop. Het doel van de award in 2013/2014: investeren in repetitieruimtes voor muzikanten in de Provincie Limburg. Het bedrag dat met de award is gemoeid was €20.000,-. De Provincie Limburg heeft dit bedrag verhoogd met €20.000,-. Het totale budget dat SPL ter beschikking heeft is dus: €40.000,-.

Met ‘investeren in repetitieruimtes’ wordt met name bedoeld: investeren in bestaande repetitielokalen zodat deze voorzieningen kunnen worden opgeknapt en/of kapotte, verouderde apparatuur kan worden vervangen door nieuwe.

Hierbij valt te denken aan een nieuw likje verf voor de kozijnen, deuren en muren of een nieuwe vloer zodat het lokaal er weer fris uit ziet. Of het aanbrengen van isolatiemateriaal voor de demping van geluid. Er kan ook worden geïnvesteerd in bijvoorbeeld het reviseren of vernieuwen van een drumstel, (gitaar) versterkers, zanginstallaties, mengpanelen, opnameapparatuur etc.

De regeling is niet bedoeld voor nieuwbouw of het opzetten van compleet nieuwe voorzieningen.

belangrijk

De aanvraag wordt beoordeeld door Stichting Popmuziek Limburg. Belangrijke zaken waarop de beslissing zal worden afgewogen zijn:

  • Het aantal muzikanten en acts dat op maandbasis gebruik maakt van de voorzieningen;
  • De manier waarop het beheer van de ruimte(s) en de techniek is geregeld;
  • De wijze waarop een eventuele verbouwing wordt ondersteund door vrijwilligers: er wordt niet bijgedragen aan (verbouwing)kosten door een aannemer;
  • Cofinanciering: in welke mate doet de aanvrager moeite om via andere wegen (sponsoring, fondsen, subsidies) de begroting te dekken? 

De hoogte van het aangevraagde bedrag kan maximaal de helft van de totale begroting bedragen tot een maximum van €5000,-.

beoordeling en besluitvorming

Na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht of, en zo ja wanneer, de aanvraag behandeld wordt en of Stichting Popmuziek Limburg nog aanvullende informatie wenst. Het kan gebeuren dat de popconsulent hiervoor contact met u opneemt en wellicht een afspraak met u maakt om de locatie te komen bekijken. In dat geval rekent SPL op uw medewerking.

SPL streeft ernaar om zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een maand uitsluitsel te geven over de besluitvorming. Na besluitvorming over uw verzoek krijgt u schriftelijk bericht.

De besluitvorming is bindend: er is geen mogelijkheid om protest aan te tekenen in het geval van een eventueel negatieve beoordeling of als er een lager bedrag wordt toegekend dan u aanvankelijk heeft aangevraagd.

aanvragen

In het linkermenu op deze pagina kunt u het aanvraagformulier downloaden.